За Straumann
Straumann Group е световен лидер в имплантологията, ресторативната стоматология и оралната мекотъканна регенерация. Историята на Straumann Group разполага с три отделни епохи и обхваща повече от половин век. Тя започва в малкото швеицарско градче Валденбург в 1954г със създаването на фондация за изследване носеща името на създателя си проф. Райнхард Щрауман Между 1954 и 1970 компанията специализира в производството на сплави използвани в производството на инструменти. В този период са изобретени и некорозионни сплави, които намират приложение в областта на ортопедията , а по-късно и в денталната медицина. Между 1970 и 1990г Straumann стана водещ производител на дентални имплантати .През 1990г. Компанията се разделяq като от това разделяне възникват две нови фирми Startec и Straumann Group . От 1990г Straumann Group е във вида в който е известна и днес. Томас Щрауман, внук на основателя застава начело на фирмата. През 1998г. Straumann Holding AG става публично дружество и се търгува на Швейцарската борса. Неотдавна Straumann влезе в бързо развиващата се област на възстановителната стоматология чрез придобиване на Etkon - новооткритата сила в CAD/CAM.Това ни прави единствената компания в денталния сектор, която предлага хирургични и възстановителни решения за костна аугментация и мекотъканна регенерация от имплантатите и простетиката до индивидуалното изработване на корони и мостове. В сътрудничество с водещи клиники, изследователски институти и университети ние изследвахме и развихме имплантатите,инструментите , продуктите за мекотъканна регенерация и зъбно заместване и създадохме решения за превенцията на загубата на зъби. Ние също предлагаме обучение и всеобхватно обслужване на професионалистите в областта на денталната медицина в световен мащаб, включително обучение и образование в сътрудничество с международния екип по имплантология- ITI Общо в Straumann Group работят над 2000 души по целия свят, а нашите продукти и услуги са достъпни в повече от 60 страни чрез своите дъщерни дружества и широка дистрибуторска мрежа. Straumann USA, LLC, със седалище в Андовър, Масачузетс, е американското дъщерно дружество на Straumann Holding, с централа в Базел, Швейцария. Втора по големина в областта на денталните имплантати в света, групата Straumann присъства активно в над 50 страни.